vergrooting

Kwaliteit & Milieu

Kwaliteit & Milieu

Groene Tint vof voert het label Fair Flowers Fair Plants. Wij mogen dit label voeren, omdat wij ons bedrijf zo hebben ingericht dat wij voldoen aan hoge eisen op het gebied van milieu en sociale aspecten. Deze eisen worden gecontroleerd en gecertificeerd door MPS-ECAS. Groene Tint heeft de volgende drie MPS-certificaten:

MPS-A: milieuvriendelijk

MPS-ABC is een unieke standaard in de wereld; het werkt als een meetlat, die aantoont in hoeverre de bedrijfsvoering milieuvriendelijk is. Hiermee kunnen we milieuprestaties borgen en de milieubelasting van ons bedrijf verlagen. Dat is de eerste stap op weg naar een duurzame bedrijfsvoering. MPS-ABC is opgebouwd uit verschillende niveaus: MPS-A, MPS-B en MPS-C. Wij zijn MPS-A gecertificeerd, wat staat voor: meest milieuvriendelijk.

MPS-GAP: voldoen aan eisen van de retail

Supermarkten willen veilige, duurzaam geteelde, kwalitatief goede en traceerbare producten inkopen. De Europese supermarktorganisaties (EUREP) hebben hiertoe zelf een aantal criteria opgesteld (GlobalGAP). MPS-GAP is een certificaat dat gebaseerd is op de eisen van de supermarkten. Sterker nog, een groot aantal vooraanstaande supermarkten verkiest MPS-GAP boven het eigen label, omdat MPS-GAP meer biedt.

MPS Socially Qualified: gezond en veilig werken

Met dit certificaat laten wij zien dat onze producten onder goede arbeidsomstandigheden zijn geteeld. MPS-SQ omvat eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden. MPS-SQ is gebaseerd op de universele rechten van de mens, de gedragscodes (Codes of Conduct) van vertegenwoordigende lokale organisaties en de internationale afspraken van ILO (International Labour Organization). Het Nederlandse Bloemen Beraad (vertegenwoordigd door FNV Bondgenoten, Both Ends en Organisatie Latijns Amerika Activiteiten) is nauw betrokken geweest bij het implementeren van deze internationale gedragscodes (ICC) in MPS.

FFP FXC